TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

GOLF PRIDE D100 SAND (Sold out - ขายไปแล้ว)

Cord Grip

<
>

Product ID :CM-63

Brand :GOLF PRIDE

Model :D100 SAND (Sold out - ขายไปแล้ว)

Type :Grip

Material :Cord

460

 460 บาท

 6 ชิ้นลด 5%

 8 ชิ้นขึ้นลด 10%

 คละรุ่น คละสีได้

 พร้อมประกอบ

Model Weight [?] Core Size [?] Core Type [?]
D100 SAND 43.0g 0.600" X (Ribbed)


ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com