TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

UST Mamiya The ATTAS V2

Graphite Driver Shaft

<
>

Product ID :CM-315

Brand :UST Mamiya

Model :The ATTAS V2

Type :Driver Shaft

Material :Graphite

ราคา :11,900 บาท

 ก้านรุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี 2023 สมาชิกรับส่วนลด 10% (ใช้บัตรเครดิตลด 8%)

 พร้อมประกอบ+ฟิตติ้งเต็มรูปแบบ

ผ่อนชำระ :0.8% ต่อเดือน

 

Model Flex [?] Weight [?] Torque [?] Kick Point [?]
ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com